Arrangementer i udlandet

Skandinavisk Ford V8 træf i Norge 

Skandinavisk Ford V8 træf afholdes i Horten i Norge den 5.-7. juli 2019. Se mere info og tilmeldning www.earlyfordv8.no