60904863_2232766833484320_22724253246774

Kommende arrangementer

Forårstur og generalforsamling i Ford V8 klub Danmark 2022

 

Vi mødes hos Alvin, Oldestræde 6, 4600 Køge kl. 10.

 

Her vil klubben servere kaffe og wiener basser og derefter holder vi vores generalforsamling.

 

Når generalforsamlingen er slut - køre vi en dejlig tur og slutter af med frokost på Gyrstinge Skovkro, Gyrstinge Skovhuse 33, 4173 Fjenneslev, hvor Ford V8 klubben er vært for maden og drikkevarerne betaler I selv. 

Tilmelding til Rie: multikamp@webspeed.dk eller på mobil 23343561


Tilmelding senest den 16 maj 2022 med antal af personer!!!!!!!!

Vi ser frem til 2022 - et nyt år, hvor vores Ford V8´ere skal ud i det danske land og vi skal mødes på kryds og tværs.

 

Vi glæder os til en hyggelig dag sammen med Jer

 

Ford V8 hilsner fra Bestyrelsen

Dagsorden:

1. Valg af dirigent og referent

2. Bestyrelsens beretning for 2020/2021

3. Regnskabsberetning for 2020/2021 samt budget for 2022

4. Indkomne forslag ( sendes pr. brev eller mail, multikamp@webspeed.dk til formanden 14 dage før general forsamlingens afholdelse)

5. Fastsættelse af næste års kontingent

6. Valg af bestyrelse (for dem der er på valg)

7. Eventuelt